Bestil Tid

*Det er af vital betydning, at I kort beskriver Jeres hund og oplyser dens alder, race, navn og eventuelle problemer, fx om den bider eller er nervøs etc., foruden Jeres telefonnummer og e-mailadresse.